Sluiten
 Download reglement
REGLEMENT LEVERING MAALTIJDEN AAN HUIS
Inleiding Home Cuisine wil mensen die niet altijd de tijd, mogelijkheid of zin hebben om zelf te koken toch laten genieten van lekkere, verse en gezonde maaltijden.
1. Wat? Home Cuisine brengt smaakvolle, gezonde en vers bereide gerechten gekoeld bij u aan huis. U hoeft ze enkel op te warmen in de microgolfoven. Onze menu's worden steeds met de grootste zorg samengesteld en zijn afgestemd op de seizoenen. Ook de lekkerste klassiekers van de Belgische keuken vindt u erin terug.

De maaltijden dienen opgewarmd te worden op het moment dat u de maaltijd wenst te nuttigen. De correcte opwarmingsinstructies worden steeds op het etiket van de maaltijd vermeld. De schaaltjes zijn enkel geschikt voor de microgolfoven. Wanneer u thuis niet over een microgolfoven beschikt dan kan u deze aan voordelige voorwaarden huren (zie verder).

U kan na het opwarmen de maaltijd rechtstreeks uit de schaal eten. De lege schaal mag u nadien gewoon bij het restafval werpen.
2. Voorwaarden Iedereen die het wenst kan bij Home Cuisine terecht voor het leveren van maaltijden aan huis. U hoeft niet zelf te beschikken over een microgolfoven (zie verder).

Home Cuisine is momenteel nog niet actief in alle regio's in België. Op het gratis nummer 0800 19020 kan u navragen met behulp van uw postcode of Home Cuisine al in uw buurt levert.
3. Aanvragen Om de dienstverlening van Home Cuisine aan te vragen neemt u best contact op via het gratis nummer 0800 19 0 20 of info@homecuisine.be. Home Cuisine zal dan een afspraak maken voor een kort huisbezoek om de werkwijze toe te lichten.
4. Tarieven
 • Ons dagmenu kost 6,75 euro. Een menu met maaltijd uit vaste kaart kost 7,25 euro.
 • Vanaf 3 maaltijden is de levering gratis, anders wordt er een toeslag van 3,00 euro aangerekend.
 • De huur van de microgolfoven bedraagt 3,00 euro per maand.
 • De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden aan de gezondheidsindex.

In principe wordt het leeggoed (bakje) bij elke levering geruild. Indien u er echter voor kiest om geen leeggoed te krijgen kan de chauffeur het ook telkens direct terugnemen. Ongeacht uw keuze wordt er op de allereerste factuur eenmalig een waarborg voor het leeggoed aangerekend van 10,00 EUR. Bij stopzetting van de leveringen wordt dit bedrag teruggestort na betaling van uw laatste factuur en teruggave van het leeggoed indien u er nog in uw bezit zou hebben.
5. Menu Het menu bestaat steeds uit soep, een dagschotel met vlees of vis, aardappelen, rijst of deegwaren en groenten, en een dessert (fruit, koek, melkproduct of yoghurt). Bij het opstellen van het menu houden we rekening met de dagelijkse nutritionele behoefte voor gezonde volwassenen. We laten ons hierbij leiden door de richtlijnen opgesteld door de Hogeschool Gent, vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen.

U kan ons menu en onze vaste kaart steeds op onze website www.homecuisine.be raadplegen. Zowel het menu als de vaste kaart veranderen regelmatig. Home Cuisine kan steeds het menu aanpassen.

Indien een besteld gerecht onverwacht niet voorradig is, wordt een gelijkwaardig artikel geleverd.
6. Bestelling U kan kiezen voor een vaste bestelling (vast aantal maaltijden per week). Wij trachten daarbij altijd rekening te houden met uw nutritionele voorkeuren.

U kan echter ook telkens uw bestelling doorgeven via telefoon, via e-mail of via de chauffeur

 • Via telefoon (0800 19020 van 08u30-12u30):
  Onze besteldienst noteert uw bestelling of aanvraag

 • Via e-mail: orders@homecuisine.be
  U geeft uw bestelling door (ingevuld en ingescand of dezelfde informatie per mail). U ontvangt de bevestiging van uw bestelling per mail.

 • Via chauffeur
  U geeft de ingevulde bestelling mee met de chauffeur. Indien u een mailadres heeft doorgegeven ontvangt u de bevestiging van uw bestelling per mail.


U bestelt ten laatste 7 dagen vóór de gewenste leverdag. Als u later bestelt kan Home Cuisine geen levering garanderen maar brengt u steeds op de hoogte indien er toch een oplossing mogelijk is.

Bijbestellen is mogelijk tot 2 dagen voor levering doch enkel gerechten van de vaste kaart.

Annulering

Wanneer u de bestelling geheel of gedeeltelijk wilt annuleren vragen we om dit 2 werkdagen voor levering (vóór 12u30 ’s middags) te doen. Zo hoeven we geen kosten aan te rekenen.

Wanneer u de bestelling pas 1 werkdag voor levering annuleert zijn wij genoodzaakt om 50% van de waarde aan te rekenen. Bij annulering op de dag van levering of wanneer u niet verwittigt rekenen wij 100% van de bestelling aan.
7. Levering De maaltijden worden enkel aan huis geleverd. De thuisbedeling gebeurt volgens een welbepaalde route. Hierbij trachten we zo goed mogelijk rekening te houden met het door u gevraagde leveringsuur.

De levering gebeurt enkel op werkdagen, 1 à 2x per week. Uw aanwezigheid is vereist. Indien u niet aanwezig bent, wordt de volledige bestelling toch aangerekend.

Bij feestdagen voorzien we mogelijk een andere leveringsdag dan normaal. Het alternatief levermoment wordt vooraf doorgegeven.

De maaltijden worden koud geleverd. Om de kwaliteit en de houdbaarheid te garanderen is het belangrijk dat deze maaltijden in de koelkast tussen 0 en +-4°C worden bewaard. De maaltijd dient ook ten laatste op de aangegeven houdbaarheidsdatum verbruikt te worden.

De levering gebeurt in plastieken bakken (leeggoed, zie tarieven).
8. Facturatie en betaling De factuur wordt per 4 à 5 weken opgemaakt, telkens voor volle weken (volgens datum van levering). Er wordt na 2 weken een tussentijdse factuur opgemaakt indien er voor meer dan 175,00EUR geleverd werd in die weken.

U betaalt nooit rechtstreeks aan de bezorger van de maaltijd. De betaling gebeurt steeds via overschrijving op bankrekening of via domiciliering. Bij betaling via overschrijving wordt er vanaf de 4de maand een administratieve kost van 1,50 euro aangerekend.

Indien meer dan 7 maaltijden per week besteld worden of indien er een microgolfoven gehuurd wordt bij Home Cuisine is domiciliëring verplicht.

Alle facturen moet binnen de 12 dagen na factuurdatum betaald worden. Bij gebrek aan tijdige betaling is vanaf vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar op de nog verschuldigde bedragen en daar bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van 60 euro. Bij geschillen zijn enkel de vredegerechten en rechtbanken van Gent, afdeling Gent bevoegd.

Indien er twee maal een factuur laattijdig betaald werd is domiciliëring verplicht. Indien de klant in dat geval domiciliëring toch niet wenst te aanvaarden kan Home Cuisine beslissen de leveringen stop te zetten. Alle reeds geleverde goederen zullen echter gefactureerd worden en dienen betaald te worden.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Klachten moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.
9. Stopzetting Indien de afspraken in het reglement niet worden nageleefd kan Home Cuisine op elk moment tijdelijk of definitief de leveringen stopzetten.

Indien Home Cuisine om bepaalde redenen de regio niet meer kan bedienen kan Home Cuisine de leveringen stopzetten mits een vooropzeg van 1 maand.

Als klant kan u op elk moment stoppen met bestellen. Wij verzoeken om dit zo snel mogelijk en schriftelijk kenbaar te maken. Alle geleverde en nog niet gefactureerde producten zullen natuurlijk gefactureerd worden.

Bij stopzetting worden de bakken waarin de producten werden geleverd en de eventueel gehuurde microgolfoven teruggevraagd. Bij niet teruggave van de microgolfoven wordt deze aangerekend aan het geldende tarief.

Tijdelijke stopzetting, zoals in het geval van een ziekenhuisopname of andere afwezigheid, kan best zo snel mogelijk gemeld worden. Lopende bestellingen worden in dat geval geannuleerd volgens de gewone bestelvoorwaarden.
10. Klachten en suggesties Klachten worden best zo snel en nauwkeurig mogelijk bezorgd via mail, telefoon, brief of fax. Gelieve indien mogelijk ook naam van het product, de houdbaarheidsdatum, de datum van levering en het klantnummer te bezorgen.

Suggesties zijn ook altijd welkom op info@homecuisine.be
11. Herziening reglement Het reglement kan te allen tijde herzien worden. Het is steeds online beschikbaar op www.homecuisine.be en kan ook altijd telefonisch of per mail opgevraagd worden.
12. Privacy Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen uw persoonlijke gegevens door Home Cuisine gebruikt worden in het kader van het klantenbestand. Uw gegevens worden in ons eigen informaticabestand opgenomen enkel voor administratieve doeleinden en zullen niet doorgegeven worden aan derden. U heeft het recht tot toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens.
13. Contact Home Cuisine
Houtstraat 46
9770 Destelbergen

Telefoon (elke werkdag van 8u30-12u30)
09 229 05 29
0800 19 0 20 (gratis)
Fax 09 229 05 30

info@homecuisine.be
orders@homecuisine.be
www.homecuisine.be
 Download reglement
Sluiten